OSTRAVSKÉ OKRUHY 2021 / 18. MJV

sobota 28. 8. 2021

Ostrava–Poruba

výsledky »


FARM TOUR 2021

neděle 29. 8. 2021

Hrabyně

výsledky »

pořadatel:

hlavní partner:

ostrava poruba

 

partneři FARM TOUR:

 

partneři:

cesky svas cyklistiky

OSTRAVSKÉ OKRUHY

Carla Kriterijní liga 2021 / 18. ročník Memoriálu Jana Veselého v silniční cyklistice 2021

FARM TOUR 2021

ŠKODA CUP 2021 / TECHNISERV CUP 2021 / Hrabyně

Carla Kriterijní liga 2021

18. ročník Memoriálu Jana Veselého

 

Při prezentaci, registraci na závod je třeba předložit vyplněné "Čestní prohlášení o zdravotním stavu ve vztahu ke Covid-19"

formulář ke stažení: ve formátu PDF >> ve formátu DOCX >>

 

Pořadatel: Sdružení sportovních klubů Vítkovice z. S, Závodní ulice 2891/86 Ostrava Vítkovice 70300, tel 595783259, Úřad městského obvodu Poruba a CK YOGI z. s.

Termín: 28. 08. 2021 – start první kategorie 10.00 hodin

Místo konání: Ostrava-Poruba-zkrácený okruh Na Hlavní třídě

Ředitel závodu: Vítězslav Dostál, tel. 601 184 456 / e-mail: vita.dostal@stastnaplaneta.cz

Velitel tratě: Oldřich Zvolánek tel. 724 094 796 / e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz

Hlavní rozhodčí: ing.Petr Glogar, tel. 702 163 673

Přihlášky:

Carla Kriterijní liga do 25. 08. 2021 > data.ceskysvazcyklistiky.cz

Memoriál Jana Veselého (Elite/U23) > data.ceskysvazcyklistiky.cz

Kancelář závodu: 28. 08. 2021 od 09.00 do 19.00 hodin Hotel Sport Klub, ul. Čkalovovova, Ostrava-Poruba.

Výdej startovních čísel: v kanceláři závodu od 09.00 hod – Ukončení výdeje startovních čísel a čipů vždy 60minut před startem jednotlivých kategorií.

Startovné:

Carla Kriterní liga - Žáci, Žákyně, Kadeti, Kadetky a Juniorky = 100,- Kč, Junioři a Ženy = 200,- Kč 
V případě pozdního přihlášení na Carla Kriterní ligy bude ke startovnému připočteno 200 Kč

Memoriál Jana Veselého – muži elite a U23 = 300,- Kč

Podmínka startu: Platná licence národní cyklistické federace pro rok 2021.

Startují:

Čas startu Kategorie Počet okruhů Počet kilometrů

10:00  

Mladší žáci 9 bodovací  14,4 km
10:30  Mladší žákyně  6 bodovací  9,6 km
11:00  Starší žáci  12 bodovací  19,2 km
11:45  Starší žákyně  9 bodovací  14,4 km
12:30  Kadeti  15 bodovací  25 km
13:30  Kadetky  12 bodovací  19,2 km
14:15 Juniorky  15 bodovací  25 km
15:10  Ženy  18 bodovací  28,8 km
16:00 Junioři  21 bodovací  33,6 km
17:00 Muži elite a U23  50 hladký závod  80 km

 

Uvedené časy jsou orientační. V případě sloučení kategorií se časy mohou lišit.
Bodování každé třetí kolo: 5, 3, 2 a 1 bod a průjezdy od 4. kola: 2 a 1 bod.

Vítězí závodník s nejvyšším počtem bodů. Poslední bodování 10, 6, 4, 2 body

 

Trať závodu: Ostrava-Poruba Hlavní třída spodní část. Délka malého okruhu je cca 1.000 m.Okuh bude po celou dobu konání závodu uzavřen.

Předpis: Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení tohoto rozpisu a rozpisu Carla kriterijní ligy 2021. Všichni účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí a náklady, a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů nepředvídatelných okolností.

Vyhlášení výsledků: do 15. minut po dojezdu dané kategorie v prostoru startu a cíle

Finanční ceny:

Carla kriterijní liga 2021

(dle rozpisu Carla kriterijní ligy 2021)

Ženy: 1. místo = 1500,- Kč / 2. místo = 1000,- Kč / 3. místo = 800,- Kč / 4. místo = 500,- Kč / 5. místo = 300,- Kč

Junioři: 1. místo = 1000,- Kč / 2. místo = 800,- Kč / 3. místo = 500,- Kč

Juniorky: 1. místo = 1000,- Kč / 2. místo = 800,- Kč / 3. místo = 500,- Kč

Memoriál Jana Veselého

1. místo = 7.000,- Kč / 2. místo = 5.000,- Kč / 3. místo = 4.000,- Kč

4. místo = 3.000,- Kč / 5. místo = 2.000,- Kč / 6. místo = 1.000,- Kč,

7. až 10. místo = 500,- Kč

Zdravotní zajištěni: Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, sanitky a lékař na místě startu a cíle

Startovní čísla, čipy: Zádová startovní čísla spolu s čipy je každý závodník povinen po skončeném závodu vrátit do kanceláře závodu. Za ztrátu nebo poškození čipu bude účtován poplatek 3.000,-Kč

Dopingová kontrola: Kancelář závodu

Další ustanovení:

Řazení na start - Carla Kriterní liga: Prvních 10 závodníků z příslušného pořadí na start se bude vyvolávat. Závodník se ztrátou jednoho kola na čelo závodu bude ze závodu odvolán.

Pro kriterium MJV platí: pravidlo S0501 pro závody na okruzích s výjimkou, že odjede-li závodník z vedoucí skupiny, kterou o kolo dojede, pokračuje společně s vedoucí skupinou dále v závodě dle S0501

COVID-19: pořadatel se bude řídit aktuálními opatřeními a předpisy v den konání závodu.  Při prezentaci, registraci na závod je třeba předložit vyplněné "Čestní prohlášení o zdravotním stavu ve vztahu ke Covid-19" (ke stažení na začátku této stránky). 

Šatny, sprchy, ubytování a stavování pořadatel nezajišťuje.

Neutralizace: V případě uznané nehody či pádu v prostoru depa, neutralizace závodníka 1 okruh. Závodník po uznané neutralizaci se v posledním okruhu nemůže vrátit do závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo:

> uvést ve výsledcích jméno a oddílovou příslušnost závodníka, včetně data narození
> zveřejnit jméno a fotografie ze závodu pro tisk a propagaci závodu.
> nutných změn v trase závodu z důvodů stavebních prací na silnici a jiných nepředvídaných okolností

 

Upozornění: v současné době je příjezd do města Ostravy a zejména do obvodu Ostrava-Poruba, kde se závod bude konat, ztížen objížďkami, které se ze dne na den mění.

 

Oldřich Zvolánek - předseda SSK Vítkovice

Vítězslav Dostál - ředitel závodu 

Vačkář Ondřej

Schváleno zástupcem silniční komise dne: 16. 8. 2021 V15.1

 

Trasa závodu