OSTRAVSKÉ OKRUHY 2021 / 18. MJV

sobota 28. 8. 2021

Ostrava–Poruba

výsledky »


FARM TOUR 2021

neděle 29. 8. 2021

Hrabyně

výsledky »

pořadatel:

hlavní partner:

ostrava poruba

 

partneři FARM TOUR:

 

partneři:

cesky svas cyklistiky

OSTRAVSKÉ OKRUHY

Carla Kriterijní liga 2021 / 18. ročník Memoriálu Jana Veselého v silniční cyklistice 2021

FARM TOUR 2021

ŠKODA CUP 2021 / TECHNISERV CUP 2021 / Hrabyně

ŠKODA CUP 2021

Český pohár na silnici Elite a U23

5. ročník FARM TOUR

 

Při prezentaci, registraci na závod je třeba předložit vyplněné "Čestní prohlášení o zdravotním stavu ve vztahu ke Covid-19"

formulář ke stažení: ve formátu PDF >> ve formátu DOCX >>

 

Pořadatel: Sdružení sportovních klubů Vítkovice z. S. a YOGI, Závodní ulice 2891/86 Ostrava Vítkovice 70300, tel 595783259

Termín: 29. 08. 2021, 14.00 hodin

Místo konání: Obec Hrabyně – Národní Památník II. světové války

Ředitel závodu: Vítězslav Dostál, tel. 601 184 456, e-mail: vita.dostal@stastnaplaneta.cz

Velitel trati: Oldřich Zvolánek tel. 724 094 796, e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz

Hlavní rozhodčí: Richard Kratochvíl, tel: 606 931 250

Přihlášky: nejpozději do 26. 8. 2021 na csc.sportsoft.cz

Kancelář závodu: 29. 08. 2021 - Národní Památník od 7:00 hodin do skončení závodu

Výdej st. čísel: v kanceláři závodu od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Startovné: dle rozpisu Českého poháru 2021

Porada družstev: ve správní budově památníku v 12:30 hod.

Podpisové archy: Všichni závodnici jsou povinni se zapsat do podpisových archů, které budou k dispozici 70 minut před startem závodu v prostoru startu. Ukončení podpisů 10 minut před startem závodu.

Startují: Muži ELITE a U23

Trasa závodu: Hrabyně, Háj ve Slezku, Smolkov, Lhota, Mokré Lazce, Hrabyně.

Délka okruhu: 13,3 km

Start závodu: 14.00 hodin, 12 okruhů, celkem 159,6 km

Podmínka účasti: platná licence národního svazu 2021

Ceny: dle rozpisu Českého poháru 2021

Vyhlášení vítězů: 15 minut po projetí vítěze cílem v prostoru Národního Památníku

Zdravotní zajištění: FN Ostrava Poruba, tel: 597 371 111, sanitky a lékař na místě startu a cíle 

Lékař závodu: MUDr. Petr Sýkora, tel: 604 241 776

Mechanická vozidla: Pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě vedoucích družstev.

Radiotorur: Radiotour bude vysílat na frekvenci UHF 448,490 MHz (Ch1). Radiostanice budou vydávány po předložení platné licence a zaplacení zálohy 200,- Kč.

Časový limit: pro závodníky je 8% z času vítěze. Pouze za výjimečných okolností a po dohodě sboru rozhodčích s organizátorem závodu může být limit prodloužen. Závodníci, kteří nedokončí závod v časovém limitu, nebudou uvedeni v hodnocení. Závodník, který bude mít v průběhu závodu ztrátu na hlavní pole větší než 7 minut, může být ze závodu odvolán. Občerstvení stoupání do Hrabyňského kopce cca 1km před cílem na trati.

Dopingová kontrola: bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového výboru v ČR, v určené místnosti Národního památníku.

Předpis: Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu ŠKODA CUP 2021 a ustanovení tohoto rozpisu závodu. V případě přestupků bude postupováno dle pravidel ČSC a tabulky trestů ČSC. Závod je organizován na základě vydání Zvláštního užití komunikace dle §25 zákona 13/1997. Všichni účastníci závodu, účastní se, na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. Všichni jsou povinni dodržovat zákon č. 361/2000 Sb. a uposlechnout policie, pořadatelů a rozhodčích. Pořadatel neručí účastníkům za škody vzniklé jimi ani jimi způsobené. 

Další ustanovení:

COVID-19, pořadatel se bude řídit aktuálními opatřeními a předpisy v den konání závodu. Při prezentaci, registraci na závod je třeba předložit vyplněné "Čestní prohlášení o zdravotním stavu ve vztahu ke Covid-19" (ke stažení na začátku této stránky). 

Šatny, sprchy, ubytování a stravování pořadatel nezajišťuje.


Oldřich Zvolánek - předseda SSK Vítkovice

Vítězslav Dostál - ředitel závodu

Vačkář Ondřej

Schváleno zástupcem silniční komise dne: 11. 8. 2021 V14.1

 

Trasa závodů

ŠKODA CUP 2021, TECHNISERV CUP 2021, FARM TOUR 2021