OSTRAVSKÉ OKRUHY

sobota 25. 8. 2018

Ostrava – Poruba

propozice

 

FARM TOUR 2018

neděle 26. 8. 2018

od 12:00, Slatina

propozice

 

KolobkOVA 25, 2018

koloběžkové závody

sobota 25. 8. 2018

od 9:00, Ostrava - Poruba

propozice

pořadatel:

hlavní partner:

ostrava poruba

 

partneři:

cesky svas cyklistiky

 partneři FARM TOUR:

OSTRAVSKÉ OKRUHY

15. ročník Memoriálu Jana Veselého v silniční cyklistice 2018

22. závod Slezského poháru amatérských cyklistů 2018

FARM TOUR 2018

KolobkOVA 25

Propozice závodu

Hlavní závod je zařazen do Českého koloběžkového poháru.

KDY A KDE:

sobota 25. 8. 2018, v 10 hodin, Ostrava Poruba, Hlavní třída, u kruhového objezdu

TRASA:

rovinatá, bezpečná, zajištěná s vyloučením sil. provozu, 100% asfalt.
200 m = rovinka Děti do 8 let
1 okruh = 2,5 km Mládež - kategorie od 9 - 15 let, dívky/chlapci
4 okruhy = 10 km Fitness jízda - kategorie muži/ženy
10 okruhů = 25 km Závod ČSK - kategorie muži/ženy
Délka okruhu je 2,5 km.

Mapa: trasa na mapy.cz »

PARKOVÁNÍ:

V přilehlých uličkách, mimo dopravní uzávěru, v době závodu dostatečná kapacita.

REGISTRACE:

www.bokolobkatym.cz nebo v místě prezentace nejpozději však 20min. před závodem.

PREZENTACE:

Před startem otevřena od 8:00 do 9:45 hod. V místě závodu u kruhového objezdu, převzetí startovních čísel i startovacího balíčku.

Každý zaregistrovaný závodník je povinen se prezentovat nejpozději 20min. před startem jeho závodu!

STARTOVNÉ:

Po registraci a zaplacení startovného na č. ú. 217266651/0600 do 19. 8. 2018 později na místě. Do poznámek uveďte své jméno, příjmení a datum narození.
Děti do 8 let startovné ZDARMA
2,5 km trasa 50 Kč (na místě + 50 Kč)
10 km trasa 150 Kč (na místě + 50 Kč)
25 km trasa 250 Kč (na místě + 100 Kč)
PŘI VČASNÉ REGISTRACI MOŽNOST ZAPŮJČENÍ KOLOBĚŽKY NA ZÁVOD ZDARMA!!!

 

CENY, ODMĚNY:

Startovné zahrnuje startovní balíček a drobný dárek.
Každý závodník dostane originální účastnickou medaili.
Nejlepší závodníci obdrží medaile, poháry a věcné ceny.

 

ČASOVÝ PROGRAM:

8:00–9:40 h Registrace, prezentace (dle kategorií přijďte včas!)
9:30 h Start závodu dětí na 200m a 2,5 km.
10:00 h Společný start na 10 a 25 km.
12:20 h Vyhlášení vítězů všech kategorií.

 

UPOZORNĚNÍ:

Závodníci mladší 18 let jsou povinni při registraci předložit souhlas rodičů. Rozhodující je věk závodníka v den závodu. Závodníci musí mít při závodě na hlavě ochrannou přilbu.

Závodníci, doprovod a diváci se účastní akce na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění, případné ztráty a poškození vybavení před a během závodů, za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. Závodníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění. Zaregistrováním na akci závodník uděluje pořadatelům souhlas se zpracováním osobních údajů, telefonního čísla a emailové adresy, s pořízením fotografické podobizny závodníka a jiných obrazových a zvukových záznamů souvisejících se závodem a jejich použitím a úpravou pro potřeby pořadatele, včetně jejich zveřejnění v komunikačních médiích. Dále souhlasí, aby ve spojení s osobními údaji uvedenými v přihlášce byly zveřejněny i veškeré časy závodníka ze závodů, výsledky pod. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.
Startující koloběžci se zúčastňují závodu dle pravidel ČSK na vlastní nebezpečí, stvrzují níže provedeným podpisem, že jim není známa žádná zdravotní překážka, která by jim bránila ve sportovním výkonu. Berou na vědomí, že musí dodržovat pokyny organizátorů.

POŘADATEL:

Bokolobka tým Ostrava z. s.

Pořadatel si vyhrazuje právo:

  • uvést ve výsledcích jméno a oddílovou příslušnost závodníka, včetně data narození
  • zveřejnit jméno a fotografie ze závodu pro tisk a propagaci závodu.
  • nutných změn v trase závodu z důvodů stavebních prací na silnici a jiných nepředvídaných okolností

KONTAKT:

Šárka Waldhauserová
tel.: +420 777 114 187